Aus die­sen Per­so­nen setzt sich unser ehren­amt­li­cher Vor­stand zusam­men:

Angelika Flechsig

Ers­te Vor­sit­zen­de

flechsig[at]drk-boenen[dot]de

 

Timo Beckschäfer

Stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der

beckschaefer[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Alexandra Kamp

Schatz­meis­te­rin

alexandra.kamp[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Daniela Reher

Stell­ver­tren­de Schatz­meis­te­rin

reher[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Steffen Neumann

Rot­kreuz­lei­ter

neumann[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Lars Tomczak

Stell­ver­tre­ten­der Rot­kreuz­lei­ter

tomczak[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Jenny Schulz

Lei­te­rin des Jugend­rot­kreu­zes

jrk-leiter[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Christian Kamp

Schrift­füh­rer / Lei­ter Öffent­lich­keits­ar­beit

kamp[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Angelika Poth

Bei­sit­ze­rin

blutspende[at]drk-boenen[dot]de

 

 

Martin Schulte

Bei­sit­zer

schulte[at]drk-boenen[dot]de

Bei­trag tei­len